Remont kościoła

 

Informacje dotyczące remontu:

Informuję, iż prace konserwatorskie w 2015 r. przy ołtarzy południowym bocznym w naszym kościele zrealizowano przy pomocy finansowej Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków.

oraz „Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego”,

2000px-POL_województwo_wielkopolskie_COA_svg

Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym południowym w naszym Kościele uzyskały wsparcie z Budżetu Gminy Krzemieniewo.

Odnowiony Ołtarz Anioła Stróża!!

Korzystając z okazji zakończenia remontu pierwszego ołtarza w naszym kościele chciałbym bardzo serdecznie podziękować:

Panu Wójtowi Andrzejowi Pietruli oraz Państwu Radnym za pomoc finansową w tym przedsięwzięciu,

Państwu Elżebiecie i Jerzemu Kownackim z Krzemieniewa za zgodę na dodruk książki ich autorstwa” Kronika Oporowska 1637- 1928″, która jest “cegiełką” na rzecz naszego remontu,

wszystkim Darczyńcom spoza naszej Parafii, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do remontu,

oraz Wam Drodzy moi Parafianie.

To Wasze pozytywne podejście do tej sprawy, Wasza modlitwa i ofiara spowodowała, że dziś możemy cieszyć się z pięknie odnowionego ołtarza. Jestem głęboko przekonany, że dalsze prace remontowe naszej świątyni będą przebiegały bez większych zakłóceń.

Wszystkich Was: Pana Wójta, Radnych, Państwa Kownackich, Darczyńców oraz Was Parafianie Oporowscy polecam w modlitwie Panu Bogu i naszej Patronce- Matce Bożej Oporowskiej.

 

IMG_0002IMG_0009IMG_0007

Informacja o remoncie.

Szanowni parafianie i goście, w 2015 r. rozpoczynamy remont naszego kościoła. Bardzo prosimy o wsparcie, przede wszystkim modlitewne, które pomoże nam z Bożą pomocą dokonać tej renowacji. W stosownym czasie zwrócimy się z prośbą o pomoc materialną. Mamy nadzieję że w miarę możliwości zechcecie w tym dziele uczestniczyć. Jesteśmy to winni nie tylko sobie ale też i wszystkim tym, którzy w XVII w postawili ten kościół kosztem swoich pieniędzy, czasu i intelektu oraz tym wszystkim, którzy go udoskonalali.

Mamy obowiązek przekazać ten kościół następnym pokoleniom aby również oni – tak samo jak my dzisiaj -, mogli się w nim gromadzić i oddawać cześć Panu Bogu. Liczymy na zrozumienie drogich parafian oraz waszą pomoc, ze swojej strony obiecujemy, że każda złotówka przeznaczona przez was nie zostanie zmarnowana i przyczyni się do odzyskania blasku tego pięknego miejsca.

Elementy kościoła wymagające renowacji:

Poniżej skan pisma wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lesznie.

remont1 remon2 remont3