Cmentarz DANE W ZAKŁADCE  “CMENTARZ – GROBY” NIE ZOSTAŁY JESZCZE UAKTUALNIONE.

 

DANE W ZAKŁADCE  “CMENTARZ – GROBY” NIE ZOSTAŁY JESZCZE UAKTUALNIONE.

NA OBECNY MOMENT NIE ZOSTAŁY JESZCZE WPISANE DANE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI, PROLONGAT. Pełna informacja będzie dostępna od września 2018.

 

Opłaty z wywóz śmieci z Cmentarza:
Od roku 2015 Parafialna Rada Ekonomiczna wprowadziła roczną opłatę za wywóz śmieci z Cmentarza w wysokości 30 zł od 1 grobu na rok. Bardzo prosimy osoby, które nie dokonały tej opłaty za mijający rok o uzupełnienie zaległości. Jednocześnie informujemy, że w roku 2016,2017, 2018 wysokość opłaty jest taka sama. Opłaty można dokonywać  w Biurze Parafialnym.

cmantarz