Cmentarz DANE W ZAKŁADCE  “CMENTARZ – GROBY” NIE ZOSTAŁY JESZCZE UAKTUALNIONE.

 

DANE W ZAKŁADCE  “CMENTARZ – GROBY” NIE ZOSTAŁY JESZCZE UAKTUALNIONE.

 

 

Opłaty na utrzymanie Cmentarza:
Od roku 2015 Parafialna Rada Ekonomiczna wprowadziła roczną opłatę na utrzymanie  Cmentarza w wysokości 40 zł od 1 grobu na rok. Bardzo prosimy osoby, które nie dokonały tej opłaty za mijający rok o uzupełnienie zaległości.  Opłaty można dokonywać  w Biurze Parafialnym.

cmantarz