Bierzmowanie

1. Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

2. Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

3. Formalności związane z sakramentem bierzmowania: (zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego)
a) Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w drugim semestrze drugiej klasy gimnazjalnej.
b) Całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii na której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu.
c) Obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa.
d) Kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale równiaż świadectwem życia i wiary.
e) Kandydat winien prowazić życie sakramentalne. (Częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej)
f) Przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
g) Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnmym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Sakrament Bierzmowania jest umocnieniem w pełnieniu wielkiej godności głosiciela i obrońcy wiary. Przyjmując ten Sakrament, trzeba miec na uwadze dobro Kościoła Powszechnego, Parafii w której się mieszka i własną godność dziecka Bożego, które w swoim życiu rezygnując z przywilejów “świata,” kieruje się przykazaniami Bożymi i Kościelnymi.