Akcja jabłuszko

AKCJA JABŁUSZKO 21 X 22 X 2023 r.

Akcja jabłuszko.
W tym roku zgłosiłem naszą parafię do uczestniczenia w akcji JABUSZKO.
Akcja jest bardzo prosta i łatwa: polega na sprzedawaniu i kupowaniu jabłek.
Koszt 1 jabłka to 2 zł ( można oczywiście zapłacić więcej)
Zebrane w ten sposób pieniądze są przekazywane na pomoc
niepełnosprawnym dzieciom. Co roku są to inne dzieci.
Pieniądze są przeznaczone na leczenie, na rehabilitację, na zakup
sprzętu , który pomaga tym dzieciom w codziennym życiu.
W tym roku jest to 8 dzieci z naszego regionu. Wśród nich jest 8- letnia
Matylda z Krzemieniewa.
W przyszłym tygodniu: w sobotę i niedzielę , po Mszach św. nasi wolontariusze będą sprzedawać jabłka.

Wolontariusze do wydawania jabłek:

Sobota: Klara Klupsch , Paulina Klupsch , Iza , Wiktoria Sztor, Rosińska Lucyna

Niedziela 8:00: Barbara Poprawska, Katarzyna Sołtysiak, Anna Leśniarek, Ewa Banaszak, Elżbieta Skrzypczak

10:30 : Małgorzata Kowalczyk, Aleksandra Nowak,Gabrysia, Urszula Glapiak, Jolanta Mochalska,